HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Để tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch đối với Quý khách hàng không ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quý khách hàng có thể thanh toán chi phí qua chuyển khoản ngân hàng theo hướng dẫn thanh toán sau:

✪   Đối với Quý khách hàng không lấy hóa đơn VAT 10%, vui lòng thanh toán qua tài khoản cá nhân:

•      Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội     -      Số tài khoản:  002 100 198 3356.

Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Tuấn.

✪   Đối với Quý khách hàng lấy hóa đơn VAT 10%, vui lòng thanh toán qua tài khoản Công ty:

•      Số tài khoản : 0 4 51 0 0 0 3 3 6 5 9 6  Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thành Công, Hà Nội.

•      Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Hoàng Nguyễn.